Senioren contact  Jaargang 5                   nr. 4                mei 2020                
 
 

Bestuur

Voorzitter: Trudy Waasdorp – Hoppenbrouwer tel. 0313 - 849902
truuswaasdorp@gmail.com

 Secretaris: Martijn Fohr tel. 06 - 33 99 35 20
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl

 Penningmeester: Johan Schovers, tel. 06 -10737352
info@seniorenverenigingdoesburg.nl

 Ledenadministratie: Martijn Fohr, tel. 06 - 33 99 35 20
roma38@planet.nl 

 Lief en leed: Wil Jansen – Woudstra tel. 0313 - 476970
wilwoud0@gmail.com

Ouderenadviseur:
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag (Caleidoz) 0313 – 820030

 Bankrekening: Regiobank NL77 RBRB. 0939.6959.44
t.n.v. Seniorenvereniging Doesburg e.o.

Website: http://seniorenverenigingdoesburg.nl
Mail:
info@seniorenverenigingdoesburg.nl

 Redactie: Martin van Rooijen, tel 0313 - 484904
martin.vanrooijen45@gmail.com


Inhoudsopgave
Het Seniorencontact wordt in een oplage van 200 verspreid onder leden, zusterverenigingen, sponsoren en leestafels.

Informatie bestuur                    
Ledeninformatie                       
Voorwoord voorzitter               
Agenda activiteiten febr. 2020 
Van de penningmeester            
Beter Horen                              
Media-aandacht                         
Ontmoetingsgids                      
Klein duimpje gaat digitaal          
Geen trek in telefoon of email  
Patiënt en second opinion         
Huurtoeslag                              
Ooievaarskuitenvet                 
Rijbewijs en 75 plussers          
Spreuk van de maand     
     
VvE: voorzitter van de vergadering | VvE Belang


  
Ben jij of ken jij de nieuwe penningmeester? :: 040energie

Agenda aktiviteiten mei 2020

  Al onze activiteiten zijn tot nader order opgeschort !

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten.
- Kaarten: klaverjassen, jokeren, bridgen, rummikub en spelletjesmiddag in Grotenhuys, van Brakellaan
- Bowlen: Kulturhus Drempt
- Wandelen (vooral een najaar en winteractiviteit): Vertrek vanaf de Bleek
Fietsen (vooral een voorjaar en zomeractiviteit): Meipooort
 


-

Het culturele leven in Batavia (1900-1942) | blog

Alle activiteiten die door of namens de Senioren Vereniging Doesburg e.o worden georganiseeerd zijn bestemd voor leden. Deelname aan activiteiten van de Senioren Vereniging Doesburg e.o geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico. De Senioren Vereniging Doesburg e.o aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade die samenhangt met deelname aan activiteiten die door of namens de Senioren Vereniging Doesburg e.o wordt georganiseerd.