BASISTARIEF INKOMSTENBELASTING
                                                                                           
VERDER VERLAAGD
 In 2021 daaIt het basistarief in de inkomstenbelasting (schijf 1) van 37.35% naar 37.10%. Dit tarief geldt in 2021 voor inkomens tot € 68.507. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder. tot uiteindelijk 37.03%. Zowel werkenden als mensen met een uitkering pro?teren hiervan. omdat ze netto meer geld over houden. Voor ouderen geldt tot ongeveer € 35.000 een lager tarief. omdat zij geen AOW-premie betalen. Ook dit tarief daalt.
Basistarief Tarief ouderen

inkomstenbelastinginkomstenbelasting (tot ongeveer € 35.000) 
202037.35%19.45%
202137.10%19.20%
202237.07%19.17%
202337.05%19.15%
202437.03%19.13%

Extra verhoging van de algemene heffingskorting
Let op: dit besluit is nog niet definitief.
De Eerste Kamer stemt daarover op 15 december. Het besteedbaar inkomen neemt in 2021 toe van mensen met een inkomen tot € 68.507.
Dat komt door een extra verhoging van de algemene heffingskorting in 2021. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens.
Door een extra verhoging van de algemene hef?ngskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 toe.
De algemene hef?ngskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen.
waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.


Ouderenkorting verhoogd

Let op: dit besluit is nog niet definitief. De Eerste Kamer stemt daarover op 15 december.

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1,703.

                                                            OUDERENKORTING

                                                                      OM HOOG

Het kabinet heeft de ouderenkorting verder verhoogd. Deze verhoging is bedoeId voor ouderen boven de AOW-leeftijd.
Ouderen met een jaarinkomen tot €49.000 hebben hier voordeel van. Boven dat inkomen ontvangen

ouderen geen ouderenkorting meer. De korting bedraagt volgend jaar maximaal €1,703.