TELEFOONKAART voor Senioren.


Algemeen
Alarmnummer (spoed) 112
Huisartsenpost (avond, nacht, weekend) 0900 - 1598
Politie 0900 - 8844
Telefonische Hulpdienst Sensoor 0900 - 0767   dag 
Veilig thuis (bij huiselijk geweld ) 0800 - 2000   dag 
Informatie, Advies en Ondersteuning 
Ouderenadvies Caleidoz, De Linie 4   0313 - 820 030 
Zorgloket WMO, De Linie 4 0313 - 481 385
Maatschappelijk werk  STMR, De Linie 4 0900-8433
Sociaal Raadslieden STMR, De Linie 4 0900-8433 
VIT-Hulp bij mantelzorg, De Linie 4            0544 – 820 000 
VPTZ (Vrijwilligers palliatieve terminale zorg)  06 - 2920 8083 da
Casemanager dementie STMG 06 - 2039 8712
Casemanager dementie Attent 06 – 1432 9827
Maaltijdvoorziening Caleidoz 0316 - 243 202 
Personenalarmering STMG 026 - 376 1648 


Ontmoeting en Activiteiten 
Caleidoz Welzijn Inloop en Dagbesteding 0313 - 820 030
Algemene Nederlands Bond voor Ouderen 0348 - 466 666
(ANBO) landelijk 
Katholieke Bond Ouderen (KBO) 0313 - 472 277
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)  0313 - 475 346
Senioren Vereniging Doesburg e.o. (SVDeo) 0313 - 631 169
Vrijwilligers(werk) Buurtacademie  0313 - 712 400
Zonnebloem 0313 - 475 385


Wonen
Woonservice IJsselland 0313 - 490 800
MVGM 088 432 4000
Gestichten Doesburg 0313- 849690
Centrum Indicatiestelling Zorg 088 - 789 1000


Vervoer 
Plus Bus 06 - 4191 7757
Hulpdienst Vervoer Caleidoz 0313 - 820 030
Avan (aanvullend OV Doesburg Zevenaar) 0900 - 734 4682
Zoov (aanvullend OV Bronckhorst en D’chem) 0543 – 543 545
Valys  0900 - 9630