Rechters in gesprek met partijen zonder advocaat

De Rechtbank Noord-Nederland gaat in gesprek met burgers of bedrijven, die een conflict hebben zonder dat beide partijen worden bijgestaan door hun advocaat. Deze zogenoemde ‘spreekuurrechters’ willen met dit gesprek tot een oplossing komen voordat het geschil tot een rechtszaak komt.  

Doel van het gesprek
Het gesprek met deze ‘spreekuurrechters’ is veel goedkoper en sneller dan een normale rechtszaak. De kosten voor beide partijen bedraagt 39,50. De procedurele stappen van een rechtszaak voor de gewone burger zijn vaak ingewikkeld en onoverzichtelijk. Met het gesprek kan de rechter meteen een goed beeld krijgen van de situatie en kunnen beide partijen onafhankelijk worden geadviseerd.

Onderwerpen voor het spreekuur
Er zijn een aantal onderwerpen die zich goed lenen voor deze 'spreekuurrechters'. Zo zijn ontslagzaken, schades, burenruzies en consumentenconflicten geschikt voor een gesprek om een conflict mee op te lossen.

Bron: Friesch Dagblad/ NOS