Seniorenvereniging Doesburg en omstreken is nu een feit.Meer dan 100 senioren besloten vrijdag 15 januari tot oprichting vaneen nieuwe vereniging van senioren voor Doesburg en omstreken. WimDerksen, tijdelijk  voorzitter, sprak van een persoonlijk pijnlijkebeslissing de Anbo vaarwel te moeten zeggen  te meer omdat afdeling Doesburg mede aan de wieg heeft gestaan van dezelfde Anbo. Versterkingvan sociale contacten, belangenbehartiging lokaal samen de bestaandebonden en  landelijk met de Nvob  zijn de speerpunten van de nieuweseniorenvereniging. En dat alles onder het veelzeggende motto“Seniorenvereniging Doesburg eo, daar voel je je thuis”.  Voor nadereinformatie over deze nieuwe vereniging bel Dick Jansen met nummer 0313-476970 of email naar d.jansen843@chello.nl.