Ouderen adviseur

De vrijwilliger als Ouderenadviseur.

Iedereen die ouder wordt, krijgt er vroeg of laat mee te maken: regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor senioren. De informatie hierover is vaak versnipperd en ingewikkeld. Veel senioren hebben dan behoefte aan iemand die kan helpen om de juiste informatie boven tafel te krijgen. De vrijwillige ouderenadviseur biedt in dat geval uitkomst.
Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?
Een vrijwillige ouderenadviseur biedt u kosteloos en onafhankelijk informatie, advies en ondersteuning. U kunt bij een ouderenadviseur terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen zoals:
• de zorgverlening
• de huishoudelijke hulp
• vervoer
• hulpmiddelen
• woningaanpassingen
• financiële regelingen
• hulp van instellingen en diensten(bv. De zorginstelling, maaltijdvoorzieningen, klussendienst)
• sociale en sportieve activiteiten en vrije tijdsbesteding.
• Eenzaamheid
Samen met u zoekt de vrijwillige ouderenadviseur naar een concrete oplossing voor uw persoonlijke situatie. Als het nodig is, verwijst de ouderenadviseur u door naar instanties die u verder kunnen helpen en indien gewenst, begeleidt de ouderenadviseur u daarin.
Wie kan er terecht bij de vrijwillige ouderenadviseur?
Iedereen die vragen heeft over het ouder worden en de bijbehorende problemen kan een beroep doen op de vrijwillige ouderenadviseur. Dit kan zijn, wanneer u nog zelfstandig thuis woont, even de greep op het leven kwijt bent of als u de zorg van ouderen op u hebt genomen, zoals vrienden, familie of buren. ( mantelzorgers)
Mensen die lid zijn van een van de ouderenbonden in Doesburg, worden op de hoogte gehouden van het werk van de vrijwillige ouderenadviseurs en van de wijze waarop met hen contact gezocht kan worden.
Werkt de vrijwillige ouderenadviseur alleen?
De vrijwillige ouderenadviseur werkt onder verantwoordelijkheid van de ouderenbond waarbij deze ouderenadviseur is aangesloten.
In Doesburg zijn dat de SVD e.o, KBO en de PCOB.
Deze ouderenadviseurs werken waar nodig samen en ontmoeten elkaar elke drie maanden in de vergaderruimte van Caleidoz in de Linie. De professionele ouderenadviseur van deze zorgorganisatie biedt professionele ondersteuning en begeleiding.
De vrijwillige ouderenadviseur is deskundig geschoold en krijgt regelmatig bijscholing van de ouderenbonden.
Er wordt ook nauw samengewerkt met de vrijwilligers die geschoold zijn in het invullen van de belastingformulieren.
Waar kan ik de ouderenadviseur van Doesburg bereiken?

(te bereiken via CALEIDOZ van 09.00 tot 12.00 uur, telefoon 0313 431000 )
en het Seniorentoket aan de Linie 4

Vrijwillige Ouderenadviseurs zijn:

> Peter de Kock
> Henk IJbema
> Bert Polman
> Paulien Assink
>Hanny Posthuma
>Ans Brouwer


Nog wat handige links die mensen kunnen opzoeken in geval ze vragen hebben:

Regelhulp
KiesBeter