CaleidozSTMR
Formulierenbrigade

  •  Kent alle regelingen
  • Helpt uw finaciële situatie te verbeteren
  • Ondersteunt met invullen van formulieren
  • is helemaal gratis!
 Het is niet gemakkelijk om rond te komen van een Iaag inkomen. Vaak komt u wel in aanmerking voor allerlei regelingen maar is het u niet duidelijk waar u recht op hebt. De formulierenbrigade kent ze allemaal.

Doel
Het doel van de formulierenbrigade is het opsporen en terugdringen van het niet-gebruik van bestaande voorzieningen door mensen met een Iaag inkomen. Caleidoz Welzijn cobrdineert dit project waarin wij samenwerken met de gemeente en STMR-Sociaal Raadsliedenwerk.

Voor wie?
De formulierenbrigade richt zich op inwoners van de gemeente Zevenaar met een Iaag inkomen (120% van het sociaal minimum) en met weinig of geen vermogen. Er is speciale aandacht voor ouderen, allochtonen en gezinnen met jonge kinderen.

Formulierenbrigade
De formulierenbrigade bestaat uit een groep geschoolde vrijwilligers die samen met u uitzoeken voor welke regelingen en voorzieningen u in aanmerking komt. Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen, korting, kwijtschelding van lasten en belastingteruggave. Ook helpen zij u om deze regelingen aan te vragen.

De vrijwilligers komen bij u thuis. De hulp is gratis en kan u veel opleveren, dus maak er gebruik van!

Hoe werkt de formulierenbrigade
Caleidoz Welzijn krijgt van de gemeente Zevenaar (of een andere organisatie waar we mee samenwerken) uw adres omdat u tot de doelgroep behoort en mogelijk de hulp van de formulierenbrigade kunt gebruiken. Wij sturen u vervolgens een brief met informatie, waarna we contact met u opnemen. Als u gebruik wil maken van de formulierenbrigade wordt er een afspraak gemaakt met een van onze vrijwilligers.

Zelf aanmelden kan ook
Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar: h.denbreekercaleidoz.n1 of schrijf een briefje met naam, adres en telefoonnummer naar Caleidoz Welzijn t.a.v. de Formulierenbrigade, Antwoordnummer 1035, 6900 VB Zevenaar. (een postzegel is niet nodig)

Waar kunt u aan denken?
•    Huur- en zorgtoeslag
•    Kwijtschelding voor zuiveringslasten en gemeentelijke belastingen
•    Bijzondere bijstand
•    Belastingteruggave
•    Regelingen voor schoolgaande kinderen
•    Individuele inkomenstoeslag
•    Gelrepas

Contact
Caleidoz Welzijn
Emmy van Aalten
Telefoon: 0316 — 243 204
E-mail: E.vanAalten@caleidoz.nl